Pam ddylech chi Holi am Glotiau?

Gall unrhyw un gael clotiau gwaed.

Os ydych yn yr ysbyty – neu wedi gadael yr ysbyty yn ystod y tri mis diwethaf – mae mwy o risg y byddwch yn cael clot.

Mae’n bosibl atal clotiau!

Holwch eich meddyg, eich nyrs neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol am eich risg o gael clot.

Gwyliwch y fideo i gael rhagor o wybodaeth.

Holwch am Glotiau


Dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu eich bod yn mynd i Holi am Glotiau: