Beth ddylwn i ei wneud?

Beth yw clot?

Thrombosis gwythiennol yw pan fydd clot yn ffurfio y tu mewn i bibell waed, yn y coesau fel arfer, sy’n cyfyngu llif y gwaed a gall fod yn angheuol os bydd yn datgysylltu ac yn symud i’r ysgyfaint.

Fodd bynnag, mae’n bosibl eu hatal – a dyna pam y dylech Holi am Glotiau.

Pam ddylech chi Holi am Glotiau?

Mae pawb mewn perygl o gael clot.

Pan fyddwch yn holi eich meddyg, eich nyrs neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol am glotiau, byddan nhw’n gallu asesu eich risg a rhoi triniaeth briodol i atal clot rhag datblygu.

Dywedwch wrth eich teulu a’ch ffrindiau

Mae 62% o bobl yng Nghymru yn credu eu bod yn fwy tebygol o gael thrombosis ar awyren nag yn yr ysbyty1.

Mewn gwirionedd, rydych yn llawer mwy tebygol o gael clot yn ystod eich amser yn yr ysbyty neu yn ystod y 90 diwrnod ar ôl i chi gael eich rhyddhau.

Felly dywedwch wrth eich ffrindiau a’ch teulu i Holi am Glotiau hefyd.

“Rwy’n mynd i Holi am Glotiau.”
“Rwy’n mynd i Holi am Glotiau.”

Eisiau mwy o wybodaeth am thrombosis? Ewch i Galw Iechyd Cymru.

1 Cyfwelodd Beaufort Research Ltd â sampl cynrychioliadol o 1,000 o oedolion ledled Cymru ym mis Mawrth 2014 ynglŷn â’r canfyddiadau ynghylch y perygl o glotiau.

Graffigyn gwybodaeth