Cyfryngau

Ar gyfer pob ymholiad gan y cyfryngau, cysylltwch ag Andrew Cooper, Rheolwr Cyfathrebu 1000 o Fywydau – Gwasanaeth Gwella ar (029) 2082 7654 neu anfonwch e-bost at Andrew.Cooper@wales.nhs.uk

Mae datganiad i’r wasg (Word) am yr achlysur lansio ar gael ar lein ac mae lluniau a chyfweliadau gyda’r cyfryngau hefyd ar gael ar gais.

Mae’r cynnwys digidol canlynol hefyd ar gael:

Os hoffech hyrwyddo Holwch am Glotiau yn eich sefydliadau, mae’r deunydd canlynol ar gael:

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag Ardie Collins, Cydgysylltydd Holwch am Glotiau ar (029) 2082 7650 neu anfonwch e-bost at Ardie.Collins@wales.nhs.uk

Dr Simon Noble, Cyfarwyddwr Meddygol Lifeblood yng Nghymru